نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي مردم‌سالاري ديني بنا نهاده شده و در آن هر تصميمي با مشارکت و دخالت مردم بوده و"عقل جمعي" شالوده تصميم‌گيرها در اين نظام است. از اين جهت براي پيشبرد اهداف در هر حوزه‌اي که هدف آن سربلندي ملت ايران اسلامي است، نياز به تهيه برنامه‌اي جامع و کامل است تا هر مسئولي با پذيرش مسئوليت با استناد به اين برنامه‌ها اهداف مورد نظر را پيش ببرد. بنابراين براي رسميت بخشيدن به اين برنامه‌ها و الزام اجرايي شدن آنها توسط مسئولان اين برنامه‌ها به "قوانين لازم‌الاجرا" تبديل مي‌شوند تا تخطئي از اجراي آن تخلف به شمار رود.در حال حاضر در کشورمان اسناد بالادستي زيادي وجود دارد به طوري که در هر حوزه مي‌توان به اسناد بالادستي آن حوزه استناد کرد اما برخي اسناد بالادستي مهمي وجود دارد که با همت مسئولان نظام تهيه شده و اجراي آن ضامن پيشرفت کشور خواهد بود چه بسا تاکنون اينچنين بوده است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴، برنامه ۵ ساله پنجم توسعه، سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي،سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون بودجه سالانه کشور از مهمترين استاد بالادستي مشترک در همه حوزه‌ها به شمار مي‌رود.اما در هر حوزه‌اي نيز به فراخور وظايف و مسئوليت‌ها اسنادي تدوين شده که در زمره اسناد بالادستي تخصصي به شمار مي‌رود.

اسناد بالادستی مورد نیاز: 

نقشه جامع علمی کشور 

سند چشم انداز بیست ساله کشور 

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه تشکیلات

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه