ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی 

ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در طول سال توسط  نهادهای مختلف انجام می شود. در حال حاضر کارشناسان واحد برنامه ریزی و تحول اداری انجام این امر را بر عهده دارند. نهادهایی که عملکرد دانشگاه را بررسی می نمایند به شرح زیر می باشند: 

۱. وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 

۲. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 

۳. سامانه های رتبه بندی جهانی و بین المللی دانشگاه ها ( تایمز ، QS و ....) 

۴. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

 

تماس با واحد ارزیابی عملکرد : ۳۷۳۵۴۵۰۲ داخلی : ۲۸۰۰