وظایف کارشناس واحد آمار و اطلاعات دانشگاه : 

  1. جمع آوری و ساماندهی بانک اطلاعات دانشجویی ، پرسنلی و....
  2. تهیه گزارشات آماری و اطلاعات پرسنلی مورد نیاز و ارسال به واحدها و مسئولین مربوطه
  3. طراحی و تدوین دستورالعمل ها و فرم های مربوط به جمع آوری و مستند سازی اطلاعات و آمار پرسنلی
  4. تجزیه و تحلیل گزارشات و اطلاعات مربوط به پرسنل و بازبینی گزارشات آماری از نظر صحت مندرجات
  5. تهیه سالنامه آماری دانشگاه 
  6. پشتیبانی، نگهداری و بروز رسانی بانکهای اطلاعاتی 
  7. پیگیری ورود اطلاعات به سیستم های نرم افزاری 
  8. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

گزارش های آماری و سالنامه آماری دانشگاه در سال های مختلف را می توانید اینجا مشاهده نمایید. 

 

تماس با واحد آمار و اطلاعات دانشگاه : ۳۷۳۵۴۵۰۱ داخلی ۲۸۰۰